1. Chức năng quản lý chương trình đào tạo

 

Chương trình đào tạo được quản lý theo dạng cây (tree) rất trực quan và dễ sử dụng. Đặc biệt, khi người dùng thay đổi các thông tin ở đây thì tự động hệ thống sẽ cập nhập những thay đổi này đến các đối tượng liên quan như sinh viên, thông tin lớp học …

 

2. Các chức năng lên kế hoạch giảng dạy cho học kỳ tiếp theo

 
Với chức năng này, hệ thống Eduprove sẽ hỗ trợ người dùng thu thập tất cả các thông tin về chương trình đào tạo, số lượng sinh viên đang theo học… để đưa ra kế hoạch cho học kỳ sắp tới, cần phải mở bao nhiêu lớp cho từng môn học.
Tiếp đó, hệ thống sẽ hỗ trợ người dùng lên thời khóa biểu tự động dựa vào các tiêu chí do người dùng nhập vào hệ thống.
Sinh viên sẽ thực hiện đăng ký học phần trực tuyến dựa trên kết quả sắp xếp thời khóa biểu này.

Lên kế hoạch giảng dạy
Chức năng chỉnh sửa thời khóa biểu
Chức năng chỉnh sửa thời khóa biểu

3. Chức năng chỉnh sửa thời khóa biểu

Eduprove cho phép kiểm tra các dữ liệu đầu vào của thời khóa biểu, sau đó sẽ đưa ra các cảnh báo về việc trùng lặp giáo viên hay phòng học.
Tất cả đều được hiển thị trực quan, người dùng hoàn toàn có thể chỉnh sửa bằng chính tính năng này. Hệ thống còn đưa ra các đề nghị về thời gian trống khác để người dùng có thể lựa chọn.

 

4. Chức năng thiết lập thời gian đăng ký học phần

 

Với chức năng này, người dùng hoàn toàn có thể thiết lập được thời gian cũng như khoa/ bộ môn/ khóa học… cho phép sử dụng chức năng đăng ký học phần. Giải pháp này cho phép nhà trường giải quyết các vấn đề về quá tải hệ thống khi có quá nhiều sinh viên truy cập cùng lúc.

Thiết lập thời gian đăng ký dự học
Chức năng đăng ký dự học trực tuyến
Chức năng đăng ký dự học trực tuyến

 

5. Chức năng đăng ký học phần trực tuyến

Chức năng này sẽ dựa vào chương trình đào tạo của sinh viên đang học, kết hợp kết quả học tập của sinh viên để tính toán được danh sách những môn học mà sinh viên có thể đăng ký ứng với từng học kỳ.
Hệ thống còn đưa ra những cảnh báo lỗi khi sinh viên đăng ký bị trùng tiết học hay đăng ký quá số lượng học phần cho phép. Việc đăng ký diễn ra hết sức trực quan và dễ dàng.

 

6. Xem kết quả học tập của sinh viên

 
Sinh viên hoàn toàn có thể tự truy cập vào chức năng này để xem được quá trình học tập của mình theo từng học kỳ, biết điểm của từng môn học, cũng như biết được điểm trung bình và xếp loại của bản thân.

Xem kết quả học tập của sinh viên
Phân loại người gởi thông báo
Phân loại người gởi thông báo

 

7. Phân loại người nhận thông báo

Eduprove cho phép gởi thông báo đến từng nhóm người tùy yêu cầu của nhân viên. Việc gởi thông báo ở 2 dạng: gởi thông báo trong hệ thống và gởi email đến người nhận thông báo.
Việc phân loại thông báo giúp nhân viên chỉ định đúng đối tượng cần nhận thông báo hơn, còn người nhận thông báo cũng nhận chính xác những thông tin cần của bản thân hơn.

Những tính năng trên là một số ít trong số những tính năng nổi bật của Eduprove. Để biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với đội phát triển dự án của chúng tôi để được cấp tài khoản dùng thử Eduprove