Hệ thống quản lý trường đại học/cao đẳng EDUPROVE không chỉ hỗ trợ các công tác từ khi sinh viên nhập học đến khi sinh viên tốt nghiệp mà còn ứng dụng một cách hiệu quả các thông tin nội bộ của nhà trường, đáp ứng các giáo trình chiến lược, và đảm bảo hoàn thiện môi trường giáo dục chất lượng cao.

Với nền tảng của trường đại học/cao đẳng như vậy có thể liên tục thu hút sinh viên và  lĩnh vực giáo vụ bắt đầu một bước tiến mới.


Các đặc trưng của Eduprove

Với cấu tạo hệ thống linh hoạt có thể đáp ứng được các yêu cầu thay đổi của nhà trường như thêm/ bớt/ hay chỉnh sửa các chức năng trong hệ thống nhằm hoàn thiện hệ thống, giúp nhà trường có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả và tối ưu nhất.
Hệ thống đã được triển khai thành công ở hơn 20 trường đại học tại Nhật nên tất cả quy trình cần thiết đã được tài liệu hóa, giúp cho việc triển khai dễ dàng ở các trường đại học/cao đẳng.

Thay vì phải sử dụng nhiều hệ thống khác nhau và sử dụng lại nhiều dữ liệu trùng lặp, Eduprove đưa ra ý tưởng phát triển chung tất cả vào thành một hệ thống. Như vậy, sẽ xóa bỏ sự chồng chéo về mặt dữ liệu cũng như các chức năng trong hệ thống, thực hiện việc tối ưu hóa toàn bộ trường và liên kết giữa các hệ thống một cách dễ dàng.

Để thiết kế ra được giao diện của Eduprove như bây giờ, đội ngũ thiết kế của Hitachi kết hợp với FPT Software đã mất rất nhiều thời gian cân nhắc đến các yếu tố dễ tiếp cận và dễ sử dụng của người dùng hệ thống để thiết kế nên giao diện, giúp người dùng không cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc với hệ thống.