Products

Eduprove cung cấp 1 giải pháp mới toàn diện và hiệu quả trongviệc hỗ trợ công tác quản lý đào tạo của các trường đại học, cao đẳng… Bên cạnh đó phần mềm này cũng là phương tiện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên, đáp ứng được sự thay đổi của môi trường học vụ và hoàn thiện chất lượng giáo dục

Tổng quan

Sau khi thực hiện việc khảo sát hiện trạng phần mềm và phần cứng đang dùng trong thực tế của các trường đại học, cao đẳng, đội phát triển sản phẩm Eduprove của chúng tôi đã hiểu được những vấn đề khó khăn trong việc quản lý như chương trình đào tạo hay thay đổi, thời khóa biểu chưa cập nhật kịp thời, vấn đề về đăng ký dự học… Vì vậy FPT đưa ra giải pháp quản lý đào tạo Eduprove với nhiều mong muốn góp phần hỗ trợ các trường thực hiện quản lý tốt hơn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Tính năng

Hệ thống nền tảng

Quản lý thông tin dùng chung tại các hệ thống con và gửi thông báo cho nhiều đối tượng người dùng.

Hệ thống giáo vụ

Hệ thống giáo vụ Eduprove

Quản lý thông tin từ khi sinh viên nhập học cho đến khi tốt nghiệp. Có thể đáp ứng được linh hoạt với nhiều chương trình đào tạo phức tạp.

Hệ thống tiền học phí

Hệ thống tiền học phí eduprove

Có thể tạo giấy báo nộp tiền, xem tình hình nộp tiền, xác nhận người chưa nộp tiền và xuất giấy đốc thúc nộp tiền.

Hệ thống sức khỏe/ ngoại khóa

Hệ thống sức khỏe/ ngoại khóa Eduprove

Có thể quản lý thông tin liên quan đến việc kiểm trasức khỏe của sinh viên và sử dụng phòng y tế. Thêm nữa có thể quản lý cả thông tin liên quan đến ngoại khóa như câu lạc bộ thể thao, đoàn thể…

Hệ thống hỗ trợ định hướng

Hệ thống hỗ trợ định hướng Eduprove

Sinh viên có thể tự do tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên trang Web. Thêm nữa, nhân viên cũng có thể kiểm soát trạng thái hoạt động của sinh viên, và đưa ra lời khuyên hợp lý cho việc tìm kiếm việc làm hay tiếp tục học lên cao.

Hệ thống học bổng

Hệ thống học bổng Eduprove

Hỗ trợ học bổng từ trường và các tổ chức khuyến học. Nhân viên có thể đăng kí/chỉnh sửa việc tạo bảng kết quả học tập và người quyết định sinh viên thuộc diện nhận học bổng của trường và các tổ chức khuyến học