Dịch vụ

Chúng tôi quan tâm đến chất lượng trong việc cung cấp giải pháp đổi mới trong công tác quản lý đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên cả nước nói riêng và các khu vực trên toàn cầu nói chung

Phát triển giải pháp phần mềm

Eduprove không chỉ hỗ trợ các công tác từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp mà còn thực hiện ứng dụng hiệu quả thông tin nội bộ trường và đáp ứng giáo trình chiến lược, đảm bảo hoàn thiện một môi trường giáo dục chất lượng cao.

Nâng cấp hệ thống phần mềm

Tư vấn, đưa ra các giải pháp giải quyết những khó khăn tồn đọng trong quản lý nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu an toàn dữ liệu, khả năng vận hành liên tục của hệ thống và sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có.

Bảo trì/bảo dưỡng hệ thống phần mềm

Khi hệ thống gặp sự cố riêng lẻ thì giữa các hệ thống con vẫn có tính độc lập và liên kết “lỏng” với nhau nên hệ thống vẫn hoạt động mà không cần dừng toàn bộ. Đội dự án GESC sẽ thực hiện backup và recovery dữ liệu lại ngay trước khi phát sinh trục trặc.

Chuyển đổi dữ liệu

Hệ thống cho phép chuyển đổi dữ liệu từ những phần mềm mà trường đang sử dụng thành dữ liệu cho hệ thống, đồng thời xóa bỏ sự chồng chéo dữ liệu nhờ việc quản lý đồng nhất trên một nguồn dữ liệu.

Tích hợp hệ thống

Hệ thống có khả năng kết nối hoặc tích hợp với các hệ thống phần mềm khác mà trường đang sử dụng hoặc sẽ sử dụng trong tương lai. Nó cũng mở rộng và chỉnh sửa nhanh chóng bất kỳ khi nào trường có nhu cầu.