Với mục tiêu cung cấp một giải pháp nâng cấp hệ thống hiệu soát cao và phù hợp với nhu cầu của các trường đại học, cao đẳng, giải pháp phần mềm đề ra phải đạt được những mục tiêu như sau:

Những tồn đọng của quản lý đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng mà Eduprove đã có thể giải quyết