THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Nguyễn Thế Anh

Giám đốc trung tâm giải pháp giáo dục toàn cầu (FSU17.GESC)
Quản lý dự án Eduprove

Địa chỉ: Đà Nẵng
Điện thoại: 0905 343 647
Mail: anhnt5@fsoft.com.vn

Tốt nghiệp Đại học khoa học Huế
Vào FSOFT năm 2006, trải qua gần 10 năm công tác anh đã từng gặt hái nhiều thành công nổi bật.
Anh quản lý chung các hoạt động của trung tâm, dự án theo nhiệm vụ, chức năng của cấp trên giao.
Có quyền quyết định chính trong mọi hoạt động của Eduprove.

Tống Xuân Hùng

Quản lý dự án

Địa chỉ: Đà Nẵng
Điện thoại: 0914 288 395
Mail: hungtx@fsoft.com.vn

Ths. Công nghệ thông tin

Kinh nghiệm làm việc : 10 năm trong ngành công nghệ thông tin trong đó 5 năm chuyên về  quản lý mảng giáo dục
Hiện tại đang chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và phân phối các hệ thống chuyên về giáo dục cho thị trường trong và ngoài nước

Có quyền quyết định chính trong mọi hoạt động của Eduprove

Thái Thu Hà

Địa chỉ: Đà Nẵng
Điện thoại: 0984 220 984
Mail: hatt2@fsoft.com.vn

Tốt nghiệp Đại học bách khoa Đà Nẵng
Phụ trách chính về phần nghiệp vụ của Eduprove
Chuyên nghiên cứu về luật giáo dục của Việt Nam, kết hợp nghiên cứu nghiệp vụ riêng biệt của các bộ phận trong trường, từ đó áp dụng triển khai, cập nhật phần mềm Eduprove bám sát với luật giáo dục cũng như nghiệp vụ của mỗi trường.
Có quyền quyết định chính trong mọi hoạt động của Eduprove.

Nguyễn Vũ Vinh

Địa chỉ: Đà Nẵng
Điện thoại: 0979 405 209
Mail: vinhnv3@fsoft.com.vn

Tốt nghiệp Đại học Phạm Văn Đồng
Phụ trách về kỹ thuật của Eduprove. Chuyên triển khai phần mềm Eduprove tại các trường.

Nguyễn Thị Thảo

Địa chỉ: Đà Nẵng
Điện thoại: 0120 461 9989
Mail: thaont9@fsoft.com.vn

Tốt nghiệp Đại học bách khoa Đà Nẵng
Phụ trách chính trong việc chuyển đổi các loại dữ liệu hiện có của các trường sang hệ thống Eduprove.
Đồng thời là người hướng dẫn sử dụng phần mềm cho người dùng hệ thống.

Nguyễn Ngọc Sơn

Địa chỉ: Đà Nẵng
Điện thoại: 0165 9029652
Mail: sonnn10@fsoft.com.vn

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Phụ trách về kỹ thuật của Eduprove. Chuyên triển khai phần mềm Eduprove tại các trường

Lâm Nguyễn Bảo Hiếu

Địa chỉ: Đà Nẵng
Điện thoại: 0973 210 761
Mail: hieulnb@fsoft.com.vn

Tốt nghiệp Đại học Phạm Văn Đồng
Phụ trách về kỹ thuật của Eduprove. Chuyên triển khai phần mềm Eduprove tại các trường.